Ипотечни кредити – главница, лихви, проценти и т.н.

Почти на всеки е ясно, че колкото по-бързо изплатим даденият ипотечен кредит, толкова по-малка лихвена тежест ще платим по него. Често кредитните компании представят лихвената ставка като дългова и ви съветват как е по-добре да внасяте точно определената сума, изчислена за периода на кредита до пълното му изплащане. Разбира се, на всеки е ясно, че ако потребителя надвнася суми, по-високо от определената месечна сума, ще съкрати срока на кредита си и съответно и натрупаната лихва по него. Кредитните компании подтикват клиентите си да заплащат определени равни месечни вноски с оглед на това, те да нямат голяма тежест върху бюджета на клиентите. От тази гледна точка се явява по-сигурно да се заплаща определената месечна ставка, за да имате възможност да погасявате и извънредните си финансови нужди.

Добре е преди да усвоите отпуснатият кредит, да направите нужните изчисления и да бъдете сигурни, че месечната вноска е напълно по вашите възможности и че са предвидени и непредвидени разходи. При валутните ипотечни кредити на различните кредитни институции има различни лихвени ставки, и често това може да е доста примамливо, карайки хората да мислят, че могат да спестят при усвояването на кредита в чужда валута. Реално погледнато, това не е точно така.

При връщането на кредит в чужда валута, трябва постоянно да обменяме валута, да се съобразяваме с курса на обмяна, да чакаме моменти, когато той е изгоден за нас. Всеки работещ с валута може да ви каже, че тя е сравнително непредсказуема и вероятността обменните курсове да вървят във ваша полза е 50-50. Затова и всеки кредитен експерт би ви препоръчал да усвоявате кредити или във валутата на вашите доходи, или във валутата на вашите разходи, така можете да сте сигурни, че няма да има допълнително оскъпяване по вашия кредит.

Разходите по ипотечните кредити не спират до главницата, лихвените ставки и таксите за обслужване. При ипотечните кредити имате още комисионни, разноски по вписване, застраховки, оценка на залога, нотариални и юридически такси. Винаги се опитвате да предвидите т.нар. непредвидени разходи и бъдете убедени, че такива ще има. Преди усвояването на ипотечен кредит задължително се информирайте за всички разноски по него, започващи от кандидатстването до крайното му погасяване. Най-често кредитните институции предлагат пакетни услуги, които в началото си имат доста безплатни аспекти. Например таксите по кредитните карти, които стават дължими след година или две, застраховките по кредита, които стават дължими най-често след 4 години и други разходи, в зависимост от вашия конкретен ипотечен кредит. Имайте предвид и разноските по самата сделка, която субсидирате с ипотечния кредит.

И най-важното, не допускайте, че всичко ще върви прекрасно и нямате да срещате никакви финансови затруднения. Обмислете и възможностите да изпаднете в трудно финансово решение и се опитайте да се застраховате при такива ситуации и да измислите план за действие при тях. Планирайте финансовата си политика при трудни години, а не такива на постоянен прогрес. Това е най-добрият начин да подходите разумно и да сте готови и за най-лошата ситуация. Предвидете всички разноски, отговарящи на вашият стандарт на живот, имайте предвид и икономическото състояние на вашата страна и стабилността на вашата работа, в дългосрочен и краткосрочен план.

По опаковката посрещат, по съдържанието изпращат Хранене на бебето, бременност и майчинство – какво трябва да знаете
Comments are closed.